Environment

Recycling
 • 2015 m. vedėme derybas tarp prekybos tinklų ir savivaldybių dėl užstato sistemos efektyvesnio panaudojimo, taromatų įrengimo.
 • Atstovaujame klientą byloje su ŠRATC vieną iš didžiausią patirtį Lietuvoje įgyvendinant biodujų gavybos iš sąvartynų projektus turintį investuotoją dėl investicijų grąžos, viršijančios 4,5 mln. Eur. 
Energy Efficiency
 • Atstovavome investuotojus byloje dėl  atsinaujinančios energetikos vystymo projektais padarytos žalos atlyginimo, Vyriausybei 2013 m. metais pakeitus reguliavimą dėl leidimų plėtoti saulės šviesos energijos elektrines išdavimo.
 • Atstovaujame klientą byloje su ŠRATC vieną iš didžiausią patirtį Lietuvoje įgyvendinant biodujų gavybos iš sąvartynų projektus turintį investuotoją dėl investicijų grąžos, viršijančios 4,5 mln. Eur.
 • 2015 m. parengėme sutartis ir padėjome gauti susijusius leidimus biodujų gamybai iš biomasės jėgainių įrengimo 6-iose vietovėse. 

Lawyers

vilma-be-fono-02_1508937451-b7eba5d1228479a11f6acae5005e7691.png
Vilma Ramanauskaitė
Partner


Public–Private Partnership
 • We have carried out the analysis and provided guidance regarding the joint activities between government authorities and NGO sectors at the UMC (Universal Multifunctional Centre) base.
 • We have represented one of the most experienced investors in the extraction of biogas from landfill sites in Lithuania with regard to the investment tendering procedure in Šiauliai Region.

Lawyers

vilma-be-fono-02_1508937451-b7eba5d1228479a11f6acae5005e7691.png
Vilma Ramanauskaitė
Partner


tomas-seikalis_1555314692-a90927689fb6794364fb3c1417cb1296.png
Tomas Seikalis
Public Procurement Expert

+370 5 248 76 70
tomas.seikalis@ilaw.legal

jurga-06_1508847242-1aa4ce6f5bd9d28bd7e7fb09f7a2f08c.png
Jurga Gradauskaitė
Partner


Savivalda ir RAAD
 • Atlikome analizę dėl vietos savivaldos funkcijų ir atsakomybės pasiskirstymo atliekų tvarkymo rinkoje.
 • Konsultavome ir atstovavome teisminiuose ginčuose savivaldybių administracijas rengiant ir įgyvendinant viešųjų pirkimų konkursus aplinkosaugos srityje.
 • Atstovavome vieną didžiausių Lietuvoje atliekų tvarkytojų ir tarpininkavome sudarant taikos sutartį su Vilniaus RAAD teisme dėl plastikinės ir popierinės pakuotės sutvarkymo ir mokestinės lengvatos daugiau nei 500 tūkst. EUR taikymo.
 • Atstovaujame atliekų tvarkytojus atliekant RAAD patikrinimus, nagrinėjant aplinkosaugos pažeidimus.
 • Sėkmingai baigėme bylą dėl daugiau nei 130 tūkst. EUR žalos priteisimo iš bankrutavusio atliekų tvarkytojo administratoriaus dėl užterštos teritorijos.
 • Atstovauja santykiuose su savivaldybių asociacija, Aplinkos ministerija dėl teisės aktų aiškinimo, reikalingų pakeitimų.

Lawyers

vilma-be-fono-02_1508937451-b7eba5d1228479a11f6acae5005e7691.png
Vilma Ramanauskaitė
Partner


Emission Allowances
 • Atstovaujame ginčuose dėl TIPK ir taršos leidimų panaikinimo, sustabdymo.
 • 2013 m. teikėme teisinę išvadą ir rekomendacijas dėl TIPK leidimo panaikinimo bankrutavus juridiniam asmeniui bei leidimo apimties perkėlimo tos pačios teritorijos naudotojui. 

Lawyers

vilma-be-fono-02_1508937451-b7eba5d1228479a11f6acae5005e7691.png
Vilma Ramanauskaitė
Partner


Waste Taxation
 • Byloje su savivaldybe atstovavome visas Vilniaus m. atliekų tvarkymo įmones ir 2014 m. sėkmingai baigėme bylą dėl 1,4 mln. EUR žalos priteisimo dėl netinkamo principo „teršėjas moka“ įgyvendinimo.
 • Atstovaujame gamintojų ir importuotojų organizacijas byloje prieš vieną iš savivaldybių dėl išplėstinio gamintojo atsakomybės principo pažeidimo.
 • Atstovavome vieną didžiausių Lietuvoje atliekų tvarkytojų ir tarpininkavo sudarant taikos sutartį su Vilniaus RAAD teisme dėl plastikinės, popierinės pakuotės sutvarkymo ir mokestinės lengvatos mokesčiui už aplinkos teršimą daugiau nei 500 tūkst. EUR taikymo.